Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
macosx 983,645 Thứ năm, 29 Tháng Chín 2022 12:17
linux2 933,763 Thứ năm, 29 Tháng Chín 2022 12:17
windows7 357,559 Thứ năm, 29 Tháng Chín 2022 12:07
windowsnt 307,201 Thứ năm, 29 Tháng Chín 2022 12:17
Unspecified 303,825 Thứ năm, 29 Tháng Chín 2022 12:18
windowsnt2 244,825 Thứ năm, 29 Tháng Chín 2022 11:47
windows8 61,352 Thứ năm, 29 Tháng Chín 2022 10:44
windowsxp2 50,606 Thứ năm, 29 Tháng Chín 2022 11:52
windowsvista 30,306 Thứ hai, 26 Tháng Chín 2022 22:17
linux3 26,336 Thứ năm, 29 Tháng Chín 2022 11:52
windows2003 25,968 Thứ ba, 20 Tháng Chín 2022 22:17
openbsd 13,072 Thứ tư, 14 Tháng Chín 2022 19:24
windows2k 1,091 Thứ năm, 29 Tháng Chín 2022 07:21
windows 885 Thứ tư, 28 Tháng Chín 2022 04:13
windows98 419 Thứ ba, 23 Tháng Tám 2022 18:51
windows95 124 Thứ ba, 13 Tháng Chín 2022 21:17
windowsxp 84 Thứ tư, 13 Tháng Tư 2022 08:26
windowsme 32 Chủ nhật, 25 Tháng Chín 2022 08:55
windowsce 12 Chủ nhật, 06 Tháng Một 2019 10:10
os22 10 Chủ nhật, 29 Tháng Năm 2022 22:58
freebsd 10 Thứ hai, 20 Tháng Sáu 2022 15:04
macppc 8 Thứ sáu, 14 Tháng Một 2022 04:10
freebsd2 4 Thứ bảy, 10 Tháng Chín 2022 04:31
mac 3 Chủ nhật, 21 Tháng Tám 2022 16:12
netbsd2 2 Thứ tư, 23 Tháng Ba 2022 15:55
os2 2 Thứ sáu, 27 Tháng Năm 2022 20:38