Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
windows7 242,907 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:57
Unspecified 200,124 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:58
windowsnt 78,729 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 11:03
windowsnt2 40,214 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:52
linux3 23,093 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 21:17
linux2 21,148 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:57
windowsxp2 12,312 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:52
windows8 8,530 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:47
macosx 7,446 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 01:36
windowsvista 2,214 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:28
windows2k 1,065 Chủ nhật, 24 Tháng Mười 2021 22:42
windows 832 Thứ sáu, 12 Tháng M. một 2021 19:01
windows98 410 Thứ tư, 01 Tháng M. hai 2021 14:54
windows2003 286 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 09:18
windows95 109 Chủ nhật, 07 Tháng M. một 2021 12:18
windowsxp 83 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 18:34
windowsme 31 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 06:55
windowsce 12 Thứ bảy, 05 Tháng Một 2019 22:10
os22 9 Chủ nhật, 13 Tháng Chín 2015 00:14
freebsd 7 Thứ hai, 22 Tháng Tám 2016 00:10
openbsd 4 Thứ sáu, 15 Tháng Mười 2021 19:20
macppc 3 Thứ tư, 01 Tháng M. hai 2021 14:54
freebsd2 2 Thứ năm, 14 Tháng Hai 2019 17:05
os2 1 Thứ sáu, 17 Tháng Chín 2021 09:15
netbsd2 1 Chủ nhật, 17 Tháng Mười 2021 20:02