Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
linux2 809,010 Thứ hai, 16 Tháng Năm 2022 11:40
macosx 433,975 Thứ hai, 16 Tháng Năm 2022 11:44
windows7 348,630 Thứ hai, 16 Tháng Năm 2022 11:35
Unspecified 272,436 Thứ hai, 16 Tháng Năm 2022 11:44
windowsnt2 239,866 Thứ hai, 16 Tháng Năm 2022 11:00
windowsnt 94,413 Thứ hai, 16 Tháng Năm 2022 11:42
windows8 60,576 Thứ hai, 16 Tháng Năm 2022 08:55
windowsxp2 49,828 Thứ hai, 16 Tháng Năm 2022 11:03
windowsvista 30,202 Thứ bảy, 14 Tháng Năm 2022 09:08
windows2003 25,935 Thứ sáu, 01 Tháng Tư 2022 11:41
linux3 24,606 Thứ hai, 16 Tháng Năm 2022 11:21
openbsd 13,057 Chủ nhật, 15 Tháng Năm 2022 18:38
windows2k 1,068 Thứ hai, 31 Tháng Một 2022 19:58
windows 851 Thứ hai, 09 Tháng Năm 2022 01:50
windows98 414 Thứ năm, 13 Tháng Một 2022 16:11
windows95 109 Chủ nhật, 07 Tháng M. một 2021 12:18
windowsxp 84 Thứ ba, 12 Tháng Tư 2022 21:26
windowsme 31 Chủ nhật, 13 Tháng Một 2019 06:55
windowsce 12 Thứ bảy, 05 Tháng Một 2019 22:10
os22 9 Chủ nhật, 13 Tháng Chín 2015 00:14
macppc 8 Thứ năm, 13 Tháng Một 2022 16:10
freebsd 8 Chủ nhật, 08 Tháng Năm 2022 23:06
netbsd2 2 Thứ tư, 23 Tháng Ba 2022 04:55
freebsd2 2 Thứ năm, 14 Tháng Hai 2019 17:05
os2 1 Thứ sáu, 17 Tháng Chín 2021 09:15