Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 269,265 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 13:03
Viet Nam VN 127,966 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:26
Reserved ZZ 109,202 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 13:01
Russian Federation RU 56,651 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:15
Ukraine UA 40,174 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 11:24
France FR 33,081 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 02:11
Germany DE 30,091 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:39
China CN 25,570 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 11:18
United Kingdom GB 13,790 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 13:00
Honduras HN 7,759 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:57
Sweden SE 7,740 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:55
Italy IT 5,382 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 05:28
Canada CA 5,136 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 11:55
Romania RO 3,705 Thứ sáu, 03 Tháng M. hai 2021 22:32
Thailand TH 3,117 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 14:38
Greece GR 3,114 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 07:12
Estonia EE 3,107 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:55
Brazil BR 2,782 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 18:58
Poland PL 2,598 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 03:57
Netherlands NL 2,301 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 06:52
Seychelles SC 2,300 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 11:52
European Union EU 2,120 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 14:13
Indonesia ID 2,027 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 05:21
Czech Republic CZ 1,807 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 11:20
Belize BZ 1,553 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:50
Chile CL 1,493 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 11:03
Republic Of Moldova MD 1,399 Thứ hai, 29 Tháng M. một 2021 04:31
South Africa ZA 1,315 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 09:43
Bulgaria BG 1,249 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 22:02
Japan JP 1,244 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 23:05
Australia AU 1,231 Thứ sáu, 03 Tháng M. hai 2021 17:42
Denmark DK 1,179 Thứ tư, 01 Tháng M. hai 2021 14:55
Hungary HU 1,089 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 06:17
Hong Kong HK 1,042 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 12:44
India IN 992 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 17:38
Taiwan TW 764 Thứ sáu, 03 Tháng M. hai 2021 15:21
Republic Of Korea KR 742 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 04:07
Finland FI 733 Thứ tư, 01 Tháng M. hai 2021 01:17
Turkey TR 714 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 18:12
Slovenia SI 625 Thứ bảy, 27 Tháng M. một 2021 07:06
Switzerland CH 552 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 07:18
Bangladesh BD 536 Chủ nhật, 05 Tháng M. hai 2021 05:32
Mexico MX 515 Thứ sáu, 03 Tháng M. hai 2021 20:15
Singapore SG 507 Chủ nhật, 28 Tháng M. một 2021 09:55
Portugal PT 497 Thứ ba, 23 Tháng M. một 2021 00:44
Colombia CO 461 Thứ tư, 01 Tháng M. hai 2021 06:20
Cambodia KH 440 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 04:31
Lithuania LT 419 Thứ sáu, 12 Tháng M. một 2021 09:33
Argentina AR 394 Thứ bảy, 04 Tháng M. hai 2021 23:07
Belarus BY 359 Thứ tư, 01 Tháng M. hai 2021 08:54