www.langsontung.vn - lang son tung - lang son tung thua thien hue

http://www.langsontung.vn


Phát Biểu của Trưởng làng Đoàn Viết Cường tại Lễ Tế An Vị các Ngài Thành Hoàng

img 1296 2

img 1296 2

Anh Đoàn Viết Cường

Trưởng Làng Sơn Tùng anh Đoàn Viết Cường đọc lời tri ân với bà con nhân ngày Lễ Tế An Vị các Ngài Thành Hoàng làng.