www.langsontung.vn - lang son tung - lang son tung thua thien hue

http://www.langsontung.vn


Các họ tộc ở Làng Sơn Tùng

dinhlangsontung2

dinhlangsontung2

Tài liệu Thập Tứ Tôn Phái (mười bốn giòng họ Sơn Tùng) nhờ Huế dịch lại vào mùa Hạ năm Kỷ Tỵ (1989) tài liệu có từ “ Tuế Thử Tân-tỵ Niên Bác Nguyệt Sơ Thập nhật Cư ý ” (ngày mồng mười tháng 8 năm Tân Tỵ – 1461). (Triều Lê-Thánh-Tôn 1460 – 1497 niên hiệu Quang Thuận, Hồng Đức).

Sau chiến tranh những tài liệu thành văn, những di tích của Sơn Tùng đều bị thiêu hủy theo Chùa làng đêm 25 tháng 2 năm Kỷ-sửu (1949), còn có thể duy nhất một tài liệu bằng giấy bổi viết bằng Hán Tự . Tài liệu này được chú Văn Hữu Đối trích ramột ít để ghi thành văn Chánh Tế Sơn Tùng sau chiến tranh kết thúc (hiện làng ta Sơn Tùng đang dùng văn nầy, bản sao trích một nửa Hán nửa Việt còn để lại làng, chú Hồ-Duyệt giữ (Vào thời điểm này -02.2001- Chú Hồ Duyệt đã mất và hiện đang để ở nhà thờ do chú Hồ Lập cất giữ).

Bản chính anh Văn Hữu Tuệ sau khi nhờ sao dịch đã thỉnh trở lại làng để vào Mục  lục Phổ Ý nhà thờ họ Văn.

………..…o0o………..

Kính Tiên Linh Tiên Tổ, niệm tình tha thứ, thông cảm cho tấm lòng nguyện thành của con cháu quê hương Sơn Tùng nếu dịch viết có sai sót, vì trình độ con dân có hạn.

 ( Tùng Sơn Văn Hữu Tuất-Đoàn Thị Bich Kính-Bái)

DƯỚI ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH CÁC NHÀ THỜ HỌ TRONG LÀNG (Một số họ chưa có ảnh sẽ cập nhật sau)

(Được thực hiện bởi Đoàn Quang Hồi- Hồ Văn Luyện – Năm 2013)

1. HỌ HỒ NHẤT

2.HỌ HỒ NHÌ

 

3. HỌ HỒ BA

4. HỌ ĐOÀN QUANG

5. HỌ ĐOÀN PHƯỚC

6. HỌ VĂN

7.HỌ NGUYỄN (Nguyễn Đố)

8.HỌ HOÀNG (Hoàng Vệ)

9.HỌ TRỊNH (Trịnh Vọng)

10.HỌ LÊ (Lê Kiện)

11.HỌ TRẦN ( Trần Thận)

12.HỌ ĐÀO (Đào Thậm)

13.HỌ TRẦN (Trần Nại)

14.HỌ ĐOÀN (Đoàn Đuổi)