www.langsontung.vn - lang son tung - lang son tung thua thien hue

http://www.langsontung.vn


Mẹ - Vân Hùng

loimedan

loimedan

Mẹ tôi Tây bắn ở vườn sau Cái năm đánh Pháp mới trận đầu Thương mẹ, tiễn con ra mặt trận Thắng lợi về không thấy Mẹ đâu!

Mẹ

Kính hương hồn Mẹ

 

Mẹ tôi Tây bắn ở vườn sau

Cái năm đánh Pháp mới trận đầu

Thương mẹ, tiễn con ra mặt trận

Thắng lợi về không thấy Mẹ đâu!

 

Những lũy tre xanh ở quê mình

Sao mà thanh bạch, sao kiên trinh

Nơi đây có Mẹ ta trong đó

Muôn đóa hoa thơm nặng nghĩa tình.

 

Người Mẹ của tôi, hồn của tôi

Suốt đời chỉ biết trồng nhân đức

Chín suối khi về không kịp khóc

Mẹ đã ru mình trong nước non.

Đêm 23 tháng 03 năm 1975

Hồ Tịnh Tâm – Huế